אירועי-החודש

עמוד הבית של המשכן לתרבות ולאמנויות - נגלר

החודש בנגלר
  2/8 ערן זרחוביץ
  9/8 יוחאי ספונדר
  12/8 קטורזה
  16/8 מבשלים זוגיות

  23/8 אורי חיזקיה
  24/8 צביקה הדר