אני-מצפת-160816

 •  
  "קונצרטיולילי" - גלילי יום שלישי 16.08.16
  בשבוע ה"כלייזמרים ובאוויר הרים צלול"
  "זה בי נדבק... זה בי נחרת..."
  "אני מצפת..."
  פסיפס צפתי: סמטאות עתיקות, סיפורי בתים, אומנים, היסטוריה... ומוסיקה חסידית כלייזמרית
  עם זאב פרלראש העיר צפת לשעבר, היסטוריון , מורה דרך , דור תשיעי בצפת
  מצהרי היום ועד חצות הליל.
  התכנסות בבית נגלר : 11:15
  יציאה: 11:30
  חזרה משעורת 24:00
  עלות 225 ₪
  כוללת : ביטוח, הסיעים, סיור מודרך, כניסות ותשר לנהג.
  *ארוחות עצמאיות
  *הזכות לשינויים - שמורה