ונציה-עיר-של-אומנות
  ימי שלישי שעה 10:30

  29/10 רבקה ויצחק
  19/11 נשים לוחמות
  3/12  יפתח ובתו
  14/1  נשים עליך שמשון
  11/2  מה לשבט דן ולפסל מיכה?
  17/3 פילגש בגבעה
  19/5 חזון אחרית הימים של ישעיהו הנביא
  9/6 איזבל ואחאב