מבשלים-זוגיות-142

עמוד הבית של המשכן לתרבות ולאמנויות - נגלר