מבשלים-זוגיות-158

עמוד הבית של המשכן לתרבות ולאמנויות - נגלר