עדן-הראל-ועודד-מנשה-241

עמוד הבית של המשכן לתרבות ולאמנויות - נגלר