קולנוע,-פילוסופיה,-פסיכולוגיה-שרה-אוסטרוב

קולנוע פילוסופיה פסיכולוגיה

  • title

  ימי ראשון שעה 10:30 
8/9   השקט שבאהבה
27/10   האישה
17/11   מודי
15/12   הספר הירוק
19/1  אהבה בימים קרים
16/2  טובת הילד
15/3  פיגומים
5/4  תקוה בהופ ספרינגס
17/5  אהבה חסרה