רקמה-אמנותית
  • רינה מלמוד
    טל. 04-8413441

    שילוב ריקמות אתניות מגוונות ומרהיבות על מפות, תמונות,
    תיקים, כריות...כיד הדמיון המופשט...

    הפעילות:ימים א',ג' בוקר בתאום עם המורה.