סוגי השקעות אלטרנטיביות

במאמר זה תגלו סוגי השקעות אלטרנטיביות ואת יתרונות ההשקעה בהן. תחילה נעזור לכם להבין מהו המונח ומהו מייצג.

מהי השקעה אלטרנטיבית?

אלו הן נכסים פיננסיים שאינם נכנסים לאחת מקטגוריות ההשקעה המסורתיות. הקטגוריות הרגילות כוללות מניות, אג"ח ומזומן. השקעות אלו יכולות לכלול הון סיכון פרטי וקרנות גידור. כמו כן, חוזים עתידיים מנוהלים, אמנות ועתיקות, חוזי סחורות וחוזי נגזרים. גם נדל"ן מסווג לעתים קרובות כהשקעה אלטרנטיבית.

נקודות מפתח של סוגי השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלו הן נכסים פיננסיים שאינם נכנסים לקטגוריות המניות/הכנסה/מזומנים המסורתיים.

הון פרטי או הון סיכון, קרנות גידור, קרן השקעות אלטרנטיביות בנדל"ן, סחורות ונכסים מוחשיים הם כולם דוגמאות של סוגי השקעות אלטרנטיביות.

יש פחות תקנות אמריקאיות לרוב ההשקעות האלטרנטיביות. רשות ניירות ערך (SEC), נוטה להיות מעט נזילות.

בעוד שבאופן מסורתי מכוונים למשקיעים מוסדיים או מוסמכים השקעות אלטרנטיביות הועמדו לרשות המשקיעים הקמעונאיים באמצעות קרנות אלטרנטיביות.

רוב נכסי ההשקעות האלו מוחזקות על ידי משקיעים מוסדיים. כמו כן, ע"י אנשים בעלי הון גבוה מוסמכים וזאת בשל אופיים המורכב. ובנוסף, חוסר הרגולציה ורמת הסיכון שלהם. עבור סוגי השקעות אלטרנטיביות רבות יש מבני השקעה ועמלות מינימום גבוהים. במיוחד בהשוואה לקרנות נאמנות וקרנות נסחרות בבורסה (ETF).

להשקעות אלו יש גם מעט הזדמנויות לפרסם נתוני ביצועים הניתנים לאימות ולפרסם למשקיעים פוטנציאליים. למרות שנכסים חלופיים עשויים להיות בעלי מינימום התחלתי גבוה יותר ודמי השקעה מראש, עלויות העסקה בדרך כלל נמוכות מנכסים מסורתיים בשל מחזור נמוך יותר.

רוב הנכסים האלטרנטיביים אינם נזילים למדי, במיוחד בהשוואה לנכסים מסורתיים. למשל, למשקיעים אולי יהיה הרבה יותר קשה למכור בקבוק יין בן 80 שנה מאשר למכור 1,000 מניות של אפל. וזאת בשל מספר הקונים המצומצם. משקיעים יכולים אפילו להיתקל בקושי להעריך השקעות מסוג זה מכיוון שלעתים קרובות נכסים ועסקאות המעורבות בהם נדירים. לדוגמה, מוכר של מטבע הזהב נדיר עשוי להתקשות לקבוע את ערכו. וזאת מכיוון שרק מעט מאוד אנשים ידועים על קיומם. ואילו רק אחד יכול להיות בבעלות חוקית.

מהם המאפיינים העיקריים של סוגי השקעות אלטרנטיביות?

השקעות מסוג זה נוטות לקבל עמלות גבוהות וסכומי השקעה מינימליים. וזאת בהשוואה לקרנות נאמנות ותעודות סל מוכוונות קמעונאות. הם גם נוטים להיות בעלי עלויות עסקה נמוכות יותר. כמו כן, קשה יותר להשיג נתונים פיננסיים הניתנים לאימות על נכסים אלה. השקעות אלו גם נוטות להיות פחות נזילות מניירות ערך מסורתיים. כלומר אפילו חלק מהמכשירים הייחודיים יותר עלולים להיות קשים להערכתם. וזאת מכיוון שהם נסחרים בהיקף כה קטן.

כיצד השקעות אלו יכולות להיות שימושיות למשקיעים?

חלק מהמשקיעים מחפשים סוגי השקעות אלטרנטיביות בגלל המתאם הנמוך שלהם עם שוקי המניות ושל אג"ח ממשלתי צמוד מדד, מה שאומר שהם שומרים על הערך שלהם במהלך השפל בשוק. בנוסף, נכסים קשים כמו זהב, נפט ונדל"ן הם גידור יעיל מפני אינפלציה. מסיבות אלו, מוסדות גדולים רבים כגון קרנות פנסיה ו-Family Offices מבקשים לגוון חלק מהחזקותיהן בכלי השקעה אלטרנטיביים.

כתבות נוספות